The Angelica Society (Group #1)

Del 2 - A Walk in the Park

Det är den 2:a november 1928.

Dr. Benjamin Roberts blir tvungen att spendera ett par dagar med sina patienter, men övriga är vid det här laget tillräckligt intresserade för att fortsätta undersökningarna på egen hand. De förklarar situationen för sin kamrat Dr. Cecile Ashbury, som tycker att det hela verkar fascinerande och bestämmer sig för att hänga med.

Donald Maxwell Grant får av sin butler veta att en person som utgav sig för att vara taxichaufför frågat om honom. Personen ifråga var lång, mörk och hade ett ovårdat språk. Han hade ställt frågor om Grants vanor, förehavanden och resor.

Gruppen räknar upp sina möjliga spår:

 • Boken som skrevs av Alexander Roby.
 • Doktor Trollope (med ett e på slutet, väldigt viktigt).
 • Delia Hartston, vars adress de fick från Grahame Roby.
 • Polisrapporten från Robymorden 1926.
 • “Malcolm Quarrie”
 • Privatdetektiven Vincent Tuck, som anställdes av Grahame Roby för att skugga Alexander 1925

De börjar med att prata med Angelikasällskapets expert på nutida poesi och litteratur, vilket visar sig vara ingen mindre än Stephan Liegler. De får ett tips av honom om en omärkt, undanskymd bokhandel som kanske kan tänkas ha koll på Robys verk. Sedan flyr de fältet innan samtalet kommer in på ödlefolk och den ihåliga jorden…

Bokhandelns ägare kan informera om att Robys bok heter “The Wanderer Under the Sea / Der Wanderer Durch den See” enligt hans arkivuppgifter men att han inte har den inne. Rollpersonerna får adressen till förlaget, och skriver ett brev där de eftersöker ett exemplar.

Därefter går sällskapet till Scotland Yard och ber att få tala med Inspector John Stephens, som ledde utredningen kring robymorden 1926. Efter att ha läst igenom rekommendationsbrevet de fick från Grahame Roby instruerar han en av sina underlydande, en Detective Sergeant Lorrimer att de ska ges tillgång till rapporten.

I rapporten finner de följande information:

 • Herbert Robys kropp hade ett djupt huggsår ovanför vänster nyckelben och hade tömts på blod.
 • Georginas kropp hade två långa skärsår, båda orsakade av någon form av eggvapen. Det ena hugget var vänsterhänt, det andra högerhänt, och båda utfördes med enorm kraft.
 • Den ganska tunga dörren in till salongen var olåst men trasades sönder totalt inifrån rummet.
 • Glasfönstren ut mot husets baksida hade slagits in.
 • Alexander Roby hittades i sitt rum på övervåningen och även hans fönster var inslaget. Det fanns inget blod på honom. Han erkände morden.
 • Uppgifterna rollpersonerna fick från Robyresidensets före detta tjänstefolk finns upprepade här.

De diskuterar en stund hur mordet kan tänkas ha utförts, och bestämmer sig sedan för att först bekräfta några detaljer genom en ny runda utfrågningar av tjänstefolket och sedan gå och prata med Vincent Tuck. De drar slutsatsen av polisrapporten att det antagligen är så att Grahame använde sitt inflytande för att få polisen att inte spärra in Alexander. Bevisningen var visserligen svag, och Alexanmmder är knappast en speciellt fysiskt stark person, men i vanliga fall hade nog polisen ansett det hela vara ett självklart fall.

Vincent Tuck berättar följande för rollpersonerna:

 • Den 12:e november 1925 fick han i uppdrag av Grahame att följa efter Alexander och undersöka hans sällskap.
 • I huvudsak träffade han tre män:
 • De tre träffades hemma hos Bacon, i det hus som både tjänar som hans butik och hans bostad. Roby och Edwards stannade ibland hela natten.
 • Han såg också Delia Hartston, och menar att det verkar ha funnits en historia mellan henne och Alexander. De gick på någon enstaka föreläsning tillsammans.
 • Ibland gick Alexander till British Museums läsrum i Bloomsbury. Ibland åtföljdes han av Edwards.

Tuck ger också, efter att ha stärkt sig med en pint nere på den lokala puben Prince of Wales, ifrån sig en sida från rapporten han skickade till Grahame.

Den handskrivna sidan finns under Handouts.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.