The Angelica Society (Group #1)

Del 2 - A Walk in the Park II

Det är lördagen den 3:e november 1928.

Rollpersonerna får tillfällig förstärkning av en pensionerad poliskommissarie vid namn [?].

De gör förfrågningar om den vissla som tydligen upphittades i samband med att Alexander först arresterades. De lyckas inte få tag på den; tydligen har den begravts djupt ner i något polisarkiv.

Därefter uppsöker de Lawrence Bacons hus. Det är ett ganska stort flervåningshus där alla fönster är blockerade av, som det verkar, bokhyllor. En liten, extremt övervuxen trädgård fyller utrymmet mellan huset och den två meter höga mur som omgärdar det.

Rollpersonerna gissar att huset är övergivet och försöker klättra över muren. Olyckligtvis har de fel, och deras klumpiga klättrande drar till sig Bacons uppmärksamhet. Han hotar dem med ett gevär och vägrar prata med dem.

Maxwell Grant låter ett par av sina anställda bevaka huset. Rollpersonerna ger sig därifrån.

Vid femtiden på eftermiddagen besöker de den adress de fått till Malcolm Quarrie. Quarrie visar sig ha flyttat, troligen utomlands. Gruppen skickar meddelande till Royal Society och frågar om honom.

Därefter uppsöks Delia Hartstons senast kända adress. Enligt hennes mor, som bor kvar, har hon gift sig och flyttat iväg, och heter numera Delia Morrison.

Dagen efter, söndagen den 4:e november, åker de ut till Delias nya adress. I samtalet med henne framkommer:

 • Hon var förlovad med Alexander men avbröt det hela när han grävde ner sig för djupt i det ockulta.
 • Hon har ett exemplar av Der Wanderer Durch den See, och kan tänka sig att låna ut den till rollpersonerna.
 • Hon beskriver en man vid namn Coombs som har våldsamma tendenser och passar in på beskrivningen av “taxischaffisen” som frågat efter Maxwell Grant.
 • I ett av de sista samtal hon och Alexander hade så var han väldigt entusiastisk inför något som skulle hända i Clare Melford i Suffolk. Något om “nio tänder” som förberetts på en kulle utanför byn. “Du skulle se dem, Delia. Se deras skönhet”.
 • Edwards förnamn är Montague.

Meddelanden som väntar på svar:

 • Royal Society, om Quarrie.
 • Polisen, om visslan.

Spår och frågetecken:

 • Tänderna i Clare Melford
 • Möte med Doktor Trollope
 • Den otillgänglige Bacon
 • Den okände Montague Edwards
 • Den våldsamme Coombs
 • Den bortreste Quarrie

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.