The Angelica Society (Group #1)

Del 2 - A Walk in the Park III & Del 3 - Springer Mound & The Canal

Det är måndagen den 5:e november 1928.

Efter att ha skjutit upp mötet med Dr. Lionel Trollope i tre spelmöten bestämde sig herr Grant och doktorerna Ashbury och Roberts för att göra slag i saken. Ett brev skickades under förmiddagen, och under tiden sällskapet inväntade ett svar så läste doktor Ashbury det exemplar av Der Wanderer Durch den See som de fått låna av Delia Hartston. Han blev en smula skakad av upplevelsen, även om boken i sig upplevdes som ganska osammanhängande. Han lyckades dock identifiera vad som verkar vara en del av en ritual.

Doktor Trollope svarade samma dag och bjöd in till eftermiddagste. Herrarna infann sig och dryftade följande spörsmål:

  • Alexanders mentala hälsa. Trollope tror inte att mentalsjuka personer kan bli friska, och ser helst att Alexander stannar där han är. Han har inga planer på att ändra sin rekommendation.
  • Han använde sig av Grahames namn i sin korrespondens med Highsmith för att låna sina argument lite extra tyngd; han ville inte att Grahame skulle behöva bli upprörd.
  • Han ger i stort sett samma redogörelse för mordplatsen som rollpersonerna redan skaffat sig via vittnesmål från tjänstefolket och polisrapporten. Han var på plats tidigt.
  • Han tror, till skillnad från Grahame, inte att Alexander utförde mordet.

Innan rollpersonerna lämnar hans residens ber han dem lämna sina kort, “ifall han skulle komma på något mer”.

Det visar sig att den mystiske Coombs stått och spejat mot Trollopes hus medan rollpersonerna var där, men han jagades bort av herr Grants livvakt och manservant Gröser.

När detta är avklarat upplever rollpersonerna att deras enda kvarvarande aktiva spår är att åka ut till Clare Melford, där Alexander och de andra muntra gossarna skulle göra något med “nio vackra tänder”. Gänget sätter sig i Grants Rolls Royce Phantom 1 och åker till den lilla hålan. På plats tar de in på det lilla värdshuset The Railway (som passande nog ligger bredvid byns tågstation). Värdshuset ägs av en före detta Londonbo vid namn [[:Dick Blair]], som enligt uppgift flyttade till byn något halvår efter nyåret 1925 då Alexander och de andra var på plats. Genom att prata med övriga på värdshuset uppsnappar de följande:

  • På nyårsnatten 1926 dog fem personer samma natt; fyra äldre och ett barn. Ingen fann något samband, men i en by på max 200 invånare är fem döda samma natt anmärkningsvärt.
  • Det finns en kulle utanför stan, som borde vara den enda kulle som kunde komma ifråga för något fuffens. Det är Springer Mound, ute vid Jennings gård.
  • Där var det några arkeologer och grävde 1907, utan att hitta något.
  • Jennings har ett tunnland mark han inte gör något med. Han sår inget, säljer inte marken – när han tillfrågas muttrar han bara något om “otur”. Marken ligger precis vid gångstigen ut mot gården.
  • Jennings är en “tjurig jävel” som hållit sig borta från folk sedan hans hustru dog. Inte mycket för småprat, och ganska skjutglad…

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.