The Angelica Society (Group #1)

Del 2 - A Walk in the Park IV & Del 3 - Springer Mound & The Canal III

Det är lördagen den 10/11 1928

När sällskapet, bestående av herrarna Grant och Regan samt Dr. Cecile Ashbury, återvänder till London väntar korrespondens och nyheter.

  • Dr. Lionel Trollope har mördats av en okänd förövare (mörk, lång. Möjligen med en mer robust byggd medhjälpare). Andrew Taylor vid Scottland Yard uppmuntrar folk som haft med Trollope att träda fram.
  • Korrespondens från Rupert Adams, Malcolm Quarries före detta kollega vid Royal Society meddelar att han gärna träffar herrarna vid tillfälle.

Sällskapet beslutar sig för att besöka Rupert Adams på måndagen och de meddelar Taylor brevledes om att de vill träffas.

På måndagen kommer ytterligare korrespondens:

  • “W Gresty” skickar ett brev till Grant. Se Handouts. I det detaljeras en livvaktsfri promenad som Bacon tydligen kommer att företa sig. Gresty är en okänd faktor i sammanhanget.
  • Ett brev från den avlidne doktor Trollope anländer till Dr. Ashbury. Se Handouts. Det brevet understryker och bekräftar mest en del kopplingar gruppen redan har – att Robys bok Der Wanderer Durch den See är något slags formelsamling, att den familjen anlitade Vincent Tuck för att skugga Alexander Roby och att Delia inte verkar ha med saken att göra.

I mötet med Adams framkommer att Quarrie tycks ha försvunnit och rest bort, att han jobbat vid Oxford och skrivit en bok – British Gods: Religion and Myth in the Western Kingdoms of Anglo-Saxon Britain.

I samtalet med Taylor bekräftas att Trollopes mördare troligen är Coombs. När gruppen ber att få läsa rapporten upptäcker de att Trollope troligen ryckt något som hängt i ett snöre kring Coombs hals – en visselpipa kanske?

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.