The Angelica Society (Group #1)

Del 3 - Springer Mound & The Canal III

Måndagen den 13:e november 1928

Sällskapet skickar brev till Delia där de förhör sig om huruvida hon känner till någon “W. Gresty”. Är brevet han skickade en fälla?

Man sätter också upp en förfråga på Angelicaklubbens anslagstavla där boken The Turner Codex efterlyses.

Vi kommer fram till att sällskapet har två benpipor i sin besittning; en som de tog från Dick Blair och en som de hittade i parken där Dr. Lionel Trollope togs av daga.

Ett telegram skickas till Quarries förlag, Oxford University Press, där man förhör sig om hans vistelseort.

Sällskapet besöker British Museum, där det olyckligtvis framgår att man inte sparar information om läsesalslån längre än sex månader, och att det därför inte går att få reda på exakt vad Edwards och Alexander Roby läst. Däremot kan de få fram Edwards adress (som det senare visar sig att de haft hela tiden; de fick den från Vincent Tuck). De besöker adressen; ett billigt och slitet ungkarlshotell. Vicevärden informerar om att Edwards var en ordningsam enstöring som betalade hyran i tid och aldrig hade några besökare.

I ett försök att slippa en direkt konfrontation med Bacon, så som den mystiske W Gresty uppenbarligen önskar, bestämmer de sig för att först och främst stå utanför hans port och skrika om Alexander och annat som har med fallet att göra. När detta mest leder till att Bacon ringer polisen så utnyttjar de det faktum att Bacon därmed visat sig ha telefon till att ringa honom. De försöker locka honom att tala genom att berätta att Alexander riskerar att släppas ut, men Bacon svarar irriterat att han väl skiter i Edwards “husdjur”.

Sällskapet nås också av korrespondens: Dr. Charles Highsmith meddelar att Robys hearing är den 30:e november. Man debatterar vilken rekommendation man ska ge; antingen hålla honom inlåst eller låta honom gå till ett konvalescenshem där man sedan ska bevaka honom. Den djärvaste planen som framläggs är att sällskapet själva ska skapa ett sådant hem och rekommendera att Roby släpps till deras vård, men denna plan finner föga gehör och skrotas.

Man ordnar ett möte med den excentriske Talbot Estus och får titta i hans översättning av Kungen i Gult.

Delia svarar brevledes att hon inget vet om någon Gresty.

Dr. Benjamin Roberts berättar i ganska vaga ordalag om en märklig dröm.

Viktiga datum framledes:

  • 27/11 Bacon kommer att gå på nattlig promenad utan att skyddas av Coombs.
  • 30/11 hearing i Hereford

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.