The Angelica Society (Group #1)

Del 5. To Walk on the Earth in Carcosa I

Måndagen den 10:e November till ???

Herrskapet undersöker Carcosa.

De finner tidigt att staden är föränderlig och opålitlig; tittar man bort så kan saker förändras. Porten de anlände till staden genom förvandlas till ett fyrtorn, i vilket de finner kåpor och masker.

Från fyrtornet ser de orientaliska kupoler i ena riktningen, och en hög kulle med tätt byggda hus i den andra. Längre bort ser de också palatset bortom sjön.

De går mot de kupolerna, som visar sig tillhöra ett badhus, där de hör rykten om en Främling som anlänt, och som en del är för och andra är emot. Från badhuset ser de en esplanad, en bro som spänner över en kanal och ett jättestort statyhuvud med krona.

De går mot statyhuvudet, som visar sig tillhöra en gigantisk staty föreställandes en drottning. De undersöker inte platsen närmare, men härifrån ser de en amfiteater som de rör sig vidare till.

Vid amfiteatern har de en konfrontation med kultisten Quentin Spence, som varit i palatset där Edwards frammanar… tingestar. Som Spence refererar till som “avkommor”. De avväpnar Spence och tar honom med sig. Från amfiteatern ser de kanalbron, badhuset och palatset. De ber Spence att ta dem till Alexander Roby. Spence leder dem via kanalbron tillbaks till statymuseet.

Utanför statymuseet står åtskilliga statyer av människor, djur, växter och även mytologiska varelser som medusor och något slags stora, svarta bevingade varelser. Inuti museet finns dioramor och mystiska visslor och en stor staty i lera som föreställer en av rollpersonerna.

I ett sidokontor sitter Alexander och skriver.

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.