The Angelica Society (Group #1)

Del 1 - The Madman

Ett par dagar efter Carcosapjäsens första och sista uppsättning får Dr. Benjamin Roberts, en hittills obekant medlem i Angelicasällskapet, ett brev från en Dr. Charles Highsmith som vill be honom att undersöka ett delikat fall. Roberts möter Highsmith tillsammans med herrarna Grant och Burgess som blivit intresserade av det hela och hur som helst inte har speciellt mycket annat för sig.

Highsmith är på besök i London mellan den 28:e och den 30:e.

Highsmith berättar om unge herr Alexander Roby som omyndigförklarats och skickats till St Agnes mentalsjukhus efter att ha fått ett nervöst sammanbrott i samband med mordet på fadern Herbert Roby och systern Georgina. Han anser att Roby tillfrisknat nog för att släppas till ett konvalescenshem eller för vård av familjen, men brodern Grahame Roby motsätter sig frisläppandet via familjens läkare Dr. Lionel Trollope. Det var ursprungligen Grahame, Trollope och Highsmith som skrev under ordern om att Alexander skulle interneras.

Det Highsmith vill ha hjälp med är dels att undersöka varför Grahame motsätter sig frisläppandet, och dels om doktor Roberts

Rollpersonerna bjuds att följa med Highsmith till St Agnes för att själva träffa Alexander. De går med på detta.

Mötet med Highsmith var kring tétid den 28:e oktober 1928. Resten av den dagen och delar av den 29:e spenderas med lätta efterforskningar; det som framkommer är inte så mycket mer än det som berättats. För ungefär två år sedan mördades Herbert och Georgina Roby i familjens residens, de hittades av tjänstefolket och “en familjemedlem” förhörs av polisen.

Den 30:e spenderas med att resa först med tåg från London till Hereford via Bristol, och sedan via bil till den lilla lantbruksorten Weobley. Rollpersonerna väljer att hyra rum på den lokala puben The Weatsheaf istället för att övernatta på mentalsjukhuset.

Sedan besöker de sjukhuset och får en intervju med en kraftigt drogad Alexander. I hans rum finns böcker, bland annat en bok med poesi som han klottrat i. Rollpersonerna vet också att en av skötarna påträffats i hans rum utan att ha något där att göra samt att pennor upphittats i hans rum. När de senare konfronterar skötaren Evans om detta erkänner han utan omsvep att han gett pennor till Alexander och att han gjorde det för att han tänkte att Robyfamiljen är välkänd och mäktig och nog skulle visa honom tacksamhet om han hjälpte Alexander.

Intervjun blir mer av en monolog, där den delvis sammanhängande Alexander pladdrar om Carcosa, om “Sjön”, om Cassilda och om den bleka masken – Grant och Burgess noterar att det han säger på något vis tycks kopplat till den mystiska pjäs de såg. Han nämner också mystiska figurer – Malcolm Quarrie, Edwards. Oklart vilka de är.

Efter att ha konstaterat att det nog inte fanns så mycket mer att hämta på St Agnes reser sällskapet tillbaks till London.

Det första de gör är att höra av sig till Grahame Roby och försöka få till en intervju. De är slipade nog att nämna att det gäller ett eventuellt frisläppande av hans bror, och de får en intervju tämligen omgående. De anlände tillbaks i London sent den 31:a oktober och träffar Grahame vid lunchtid den 1:a november.

Grahame är eld och lågor över det hela. Han tänker omedelbart försöka sätta stopp för det hela. Han tycks förutsätta att rollpersonerna är på hans sida, och ger dem ett rekommendationsbrev till polisen så att de får titta i deras arkiv. Han pratar om “dåligt sällskap” som Alexander fört och nämner hans gamla flamma Delia Hartston. Han ger rollpersonerna Delias senast kända adress. Han nämner också att han satte en privatdetektiv på att följa Alexander under några veckor 1925; en Vincent Tuck. Rollpersonerna får även hans adress.

Slutligen får de också tillgång till hans kokerska Mrs. Vench, som kan berätta att mordet var bestialiskt, och att allt var låst inifrån. Via henne får de också kontakt med övrigt tjänstefolk – butlern Lowell, betjänten Mr. Dodd, husan Miss West. Lowell och Dodd var de som hittade kropparna. Lowell och West hörde ett visslande ljud innan kalabaliken som föranledde Lowell och Dodd att titta in i salongen där mordet skedde. En vissla med matchande ljud hittades inne hos Alexander. Tjänstefolket tror att unge herr Roby skickades på “kurort”…

Mrs. Vench nämner också att Alexander tydligen skrivit en bok med poesi, men kan inte dra sig till minnes vad den hette.

Således ligger följande trådar på bordet:
- Dr. Trollope
- Polisarkiven
- Delia Hartston
- Vincent Tuck
- Malcolm Quarrie?

( Handouts samlas här)

View
Del 0 - Prologen. Opening Night

Datumet är den 17:e oktober 1928. Det är en helt vanlig onsdag i klubben Angelicasällskapets lokaler i centrala London. Utanför regnar det.

En grupp herrar, bestående av herrarna Anthony Burgess, Cecile Ashbury och Donald Maxwell Grant bestämmer sig hastigt för att gå på teater istället för att lyssna på ännu en föreläsning av av Stephan Liegler, en av sällskapets mest tröttsamma typer. De har nämligen påpassligt nog hittat reklam för pjäsen Carcosa, eller Drottningen och Främlingen i sin eftermiddagsläsning.

Pjäsen är mycket märklig och delar av den tycks uppfattas olika av olika personer, på ett sätt som får våra hjältar att misstänka att något fuffens är på gång. De blir själva skakade, men till skillnad från många andra dras de inte med i det våldsamma tumult som uppstår efter pjäsen. Istället tar de tillfället i akt att diskutera med dramats skådespelare – George Keith, Hannah Keith, Jean Hewart, Walter Paige och Michael Gillen. De talar också med den excentriske författaren och regissören Talbot Estus.

Det framkommer att pjäsen bygger på ett annat verk, Den Gule Kungen, som i sin tur är en översättning från franskan. Estus har ett exemplar, och har gjort bearbetningen själv.

Det bringas aldrig någon riktig klarhet i vad som egentligen hände under pjäsen, och i slutänden ser det ut som att den inte kommer att sättas upp fler gånger.

View

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.