The Angelica Society (Group #1)

Del 4. Hemligt namn pga spoilers

Torsdagen den 29:e november till lördagen den 1:a december 1928

Donald Maxwell Grant får ett nytt brev från Wilfred Gresty. Nu är hans förnamn känt! Ett telegram skickas till postkontor i West Country i ett försök att utreda var “Atkinsons ställe” / “Nugs bondgård” ligger. Tydligen är Malcolm Quarries fru där?

Herrskapet, bestående av Donald Maxwell Grant, Dr. Cecile Ashbury och Stephan Liegler, åker till Hereford för att närvara vid Alexanders hearing. Han är inte där själv, men både Dr. Charles Highsmith och Grahame Roby är på plats.

I slutänden bedömer domaren, delvis med ledning av rollpersonernas rekommendation (som de levererat i form av skriftligt utlåtande) att låta Alexander sitta kvar där han är.

Dagen efter nås de av nyheten att Alexander Roby är död, och att två vårdare från sjukhuset är försvunna! Alexanders kropp flyttas till Herefordpolisens underdimensionerade kriminaltekniska labb, där Grahame får se kroppen och direkt konstaterar att det inte alls rör sig om hans bror. Av allt att döma är den mycket söndertrasade kroppen istället en av de båda vårdarna – försvunna är nu alltså Alexander Roby samt skötaren Mark Evans.

Med en fullmakt i handen från Grahame undersöker rollpersonerna Evans’ lägenhet och finner till sin förvåning att han och Montague Edwards tydligen är samma person!

Under de här dagarna skickas också ett brev till Delia där hon informeras (om vad?).

Comments

krank krank

I'm sorry, but we no longer support this web browser. Please upgrade your browser or install Chrome or Firefox to enjoy the full functionality of this site.